Bach blomstermedicin

Bachs blomstermedicin også kaldet Bachs blomsterremedier, et godt alternativ til medicinalindustriens kontroversielle produkter og sådan virker de.
Bach Blomsterremedier virker  ved at behandle personens negative følelser og karaktertræk. Man behandler ikke sygdommen eller dennes symptomer. Remedierne virker ved at højne vibrationen hos personen, og forandrer følelsens vibration. Det giver en afbalancering af følelsen og vitalitet til kroppen, fordi følelsen har forstyrret kroppens processer.
Da det er den følelsesmæssige tilstand der skal behandles, kan man sagtens opleve at to personer med samme lidelse, ikke skal have samme remedier, men helt forskellige remedier.
Hver enkelt remedie afbalancerer en specifik negativ følelsesmæssig og mental tilstand, så personens forbindelse til sjælen retableres.
Tilstanden kan f.eks. være angst, modløshed, sorg, skyldfølelse, længsel, irritation, bitterhed, chok/traume, eller karaktertræk som irritation, kritik, overdrevet selvdisciplin, lederskab eller nursing overfor andre).

Remedierne virker ikke ved at undertrykke negative følelser, men snarere ved at omdanne dem til positive, og stimulere vor iboende muligheder for at helbrede os selv og vitalisere det fysiske legeme, så det fuldt og helt kan bekæmpe sygdom og stress.

De 38 remedier er baseret på vilde blomster fra planter, buske og træer, hvor af en er det rene kildevand.
Personen der “opfandt” Bachs blomster remedie hed Edward Bach. Han var uddannet læge, bakteriolog og immunolog og inspireret af homøopatiens fader: Samuel Hahnemans`s værk.  Bach var ligeledes opsat på at søge årsagen til sygdomme i personlighedens væsen. Bach var overbevist om, at en konflikt mellem ens personlighed og sjæl, før eller senere fører til sygdom i kroppen fordi ubalancen forstyrrer kroppen væv og indre organer, og som følge heraf opstår det som vi kalder “sygdom”.
Bachs blomstermedicin, Vejle, Kolding, Horsens, Fredericia