Clairvoyance i Trekantsområdet, Vejle, Børkop, Kolding, Horsens, Fredericia og Fyn!

Har du brug for en clairvoyance, – en guidning i livet, er jeg lige i nærheden.
Jeg har klinik i Andkær som også er tæt på Vejle, Børkop, Kolding, Horsens, Fredericia og Fyn.

Jeg har mulighed for at leje lokaler i København området og efter aftale modtage klienter.

Mit høje niveau, kvalitet i arbejdet, min store visdom og empati, nærvær, troværdighed, kærlighed samt min livserfaring gør mine behandlinger til noget unikt.

Jeg SER dig og jeg HØRER dig. Jeg kan VISE dig vejen, ikke bevise.

Clairvoyant vejledning/coaching/Soul Talk:
Ved en clairvoyance går jeg ind og forbinder mig med den åndelige verden og blender min aura med klientens.
Jeg bruger min klarføling, klarfornemmelse, klarviden, klarsyn i form af symboler og billeder samt klarhørelse i form af lyd, lugt og smag.
De er meget trænede og udviklede og med de sanser kan jeg give beskeder og kan derudfra rådgive klienten.
De beskeder kommer fra klientens sjæl og underbevidsthed, fra tankerne og følelserne, samt oplevelser og konkrete forhold som arbejde, bolig og familieforhold. En clairvoyance er et bevist syn!

Informationerne er både om fortid, nutid og fremtid. Ved en spirituel rådgivning er jeg meddeleren og informationerne kan vælges at bruges, for klienten har altid sin frie vilje.

En clairvoyance er muligheder og du har din frie vilje, så selvom du kan få verdens bedste clairvoyance, med hvis du ikke går den vej der bliver vist, sker det ikke, da du vælger at gå en anden vej. Det er helt ok, for det kan være at tiden ikke er nu.

Så det er op til klienten selv at gøre noget ved det. Jeg kan ikke ændre klientens liv, det kan kun klienten selv. Det er dennes liv og eget ansvar! Jeg stiller ikke ind på 3.person, og får ikke noget at vide om alvorlige sygdomme, død og ulykker. Men jeg kan godt få besked til klienten om, ”gå til læge”.

Klienten kan godt risikere at få beskeder, som de selv tror, – ikke lige her og nu er aktuelle. Måske er beskederne ilde hørt eller klienten bliver vred, ked af det eller synes ikke det var det forventede svar. Det kan jeg godt leve med, for jeg ved hvordan den åndelige verden arbejder og jeg har tillid til den.

En clairvoyance, en spirituel rådgivning er en kærlighedsgave til dig selv fra din sjæl, hvor jeg er oversætteren og budbringeren og jeg leder dig gennem dine udfordringer. Det er i en clairvoyance ikke min opgave at BEVISE noget men at vise dig muligheder og din vej frem.
For at jeg kan arbejde spirituel med dig, åbner jeg mit hjerte fuldt og helt, og hjælper derved også med at dit hjerte kan åbne sig.

Du vil mærke en ubetinget og ubegrænset kærlighedsstrøm, hvor egoet sættes til side, så sjælene kan arbejde uforhindret på sjælsplan.
Du vil mærke omsorg, nærvær, hjælp, mod og støtte, som et boost til din sjæl. 

Min intention er at, du modtage en kærlig og støttende rådgivning og sparring til at komme videre i din livsproces, en accept og forståelse af dig selv. Giv slip på gamle ”system” og ”mønster”, som ikke er godt for dig mere, så der er plads til nye, der er bedre for dig.

Den spirituelle rådgivning lyser din vej og dit livsformål op, samt viser dig dine udviklingsmuligheder. Du har dog altid dit frie valg til at tage de første skridt på din vej, for ingen andre kan gå din vej. Du kan altid bede om hjælp, da der er masser af engle, vejledere og skytsånd, guider samt afdøde der gerne vil hjælpe. Men husk Gud er chefen og det er ham vi skal bed til.

Hav tillid til det bedste sker for dig, for den åndelige verden vil dig det bedste.
Erfaringsmæssigt viser det sig, at er det godt, at fortsatte med støtte og spirituel vejledning, når du er i processen.

Erhvervs clairvoyance

Spirituel Coaching og rådgivning til virksomheder, erhvervs clairvoyance:

Lige så vel som mennesker har brug for en spirituel rådgivning, kan lederen, virksomheder, steder og lokaler også gøre brug af en sådan.

I virksomhederne laver jeg en clairvoyance på lederen, lokalerne og mærker stemningen, hvordan samarbejdet fungerer, hvor der eventuelt er begrænsninger og udviklingspotentialer.

Hvorfor er der så meget stress eller sygemeldinger på arbejdspladsen, hvorfor kan lederen ikke komme det til livs. Indretningen af en arbejdsplads og ikke mindst indgangen til virksomheden er også vigtig, og her kan jeg gøre brug af feng shui-teorien.

I forbindelse med ansættelser vejleder jeg også ud fra ansøgerens fødselsdag, ved brug af numerologi. Jeg fornemmer hvad der står imellem linjerne i ansøgningen samt hvad personens intentioner er. Lederen må selv kæde ansøgerens erfaring og kvalifikationer sammen med min rådgivning.

Når der er tvivl om i hvilken retning firmaet skal bevæge sig, altså strategien for firmaet, er erhvervs-clairvoyantisk rådgivning ligeledes en mulighed. Hvilken retning og hvordan vil energien flyde optimalt og hvilke problematikker kan der opstå. Hvor og på hvad, skal der satses.

Denne type rådgivning er en mulighed for virksomheden der ønsker et bedre flow, menneskelige og økonomiske fremskridt – hvor alle boldene bliver kastet op og kun de bedste bolde bliver grebet. Jeg er autoriseret personprofiltypekonsulent fra e-stimate, hvor firmaet har mulighed for at få lavet en profil på hver enkelt medarbejder.

Der vil opleves nye unikke muligheder for at få belyst situationen fra et nyt og højere perspektiv. Rådgivning fra en erhvervs clairvoyant, opleves som en positiv udvikling i organisation, når der skal træffes nye beslutninger og lægges strategier. Der vil blive set med en ny indgangsvinkel på virksomhedens udfordringer og opgaver samt løsning af konkrete problemstillinger. Se nye muligheder i samarbejdet, udvikling af nye arbejdsrutiner som er med til at mindske arbejdspresset samt se nye muligheder i en effektivisering af arbejdsopgaverne.

En belysning af udviklingsmuligheder for virksomheden og driften som kan forbedre indtjeningen ved bl.a. finde de rette kunder og produkter. En clairvoyant kan være med til ansættelsessamtaler, for at se andre og ikke fundne muligheder i kandidaten, om personen og virksomheden passer sammen samt ved fyringsrunder.

Hele virksomheden vil samtidig blive healet og vil kunne mærke en positiv ændring i bl.a. medarbejderne, i organisationen, af arbejdsopgaverne, værdierne samt stemningen i virksomheden.

Se også spirituel forretningsudvikling 

Clairvoyance over telefon eller FaceTime

Ved telefon clairvoyance foregår det på sammen måde, som hvis du sidder over for mig i min klinik. Jeg stiller ind på dig og får beskederne, som jeg så rådgiver dig ud fra. Typisk er det konkrete spørgsmål du ønsker at få belyst og svar på. Der er også mulighed for at tage sittingen over FaceTime.

Klarsyns aften i private hjem

En klarsyns aften i private hjem for en gruppe mennesker, er en spændende, humørfuld og intens oplevelse. Det bliver brugt f.eks i forbindelse med  fødselsdage, polterabend eller bare hyggeaftner for vennerne/veninderne. Et typisk forløb vil være, kort meditation, foredrag om et emne eller tema og til sidst vil man individuel eller i gruppen får clairvoyante beskeder