Clairvoyance

Hvordan arbejder jeg som Clairvoyant:
Ved en clairvoyance går jeg ind og forbinder mig med den åndelige verden og blender min aura med klientens.
Jeg bruger min klarføling, klarfornemmelse, klarviden, klarsyn i form af symboler og billeder samt klarhørelse i form af lyd, lugt og smag. De er meget trænet og udviklet og med de sanser kan jeg give beskeder og kan derudfra rådgive klienten. De beskeder kommer fra klientens sjæl og underbevidsthed, fra tankerne og følelserne, samt oplevelser og konkrete forhold som arbejde, bolig og familieforhold. Informationerne er både om fortid, nutid og fremtid. Ved en spirituel rådgivning er jeg meddeleren og informationerne kan vælges at bruges, for klienten har altid sin frie vilje. Så det er op til klienten selv at gøre noget ved det. Jeg kan ikke ændre klientens liv, det kan kun klienten selv. Det er dennes liv og eget ansvar! Jeg stiller ikke ind på 3.person, og får ikke noget at vide om alvorlige sygdomme, død og ulykker. Men jeg kan godt få besked til klienten om, ”gå til læge”.
En clairvoyance, en spirituel rådgivning er en kærlighedsgave til dig selv fra din sjæl, hvor jeg er oversætteren og budbringeren.
For at jeg kan arbejde spirituel med dig, åbner jeg mit hjerte fuldt og helt, og hjælper derved også med at dit hjerte kan åbne sig. Du vil mærke en ubetinget og ubegrænset kærlighedsstrøm, hvor egoet sættes til side, så sjælene kan arbejde uforhindret på sjælsplan. Du vil mærke omsorg, nærvær, hjælp, mod og støtte, som et boost til din sjæl.
Min intention er at, du modtage en kærlig og støttende rådgivning til at komme videre i din livsproces, en accept og forståelse af dig selv. Giv slip på gamle ”system” og ”mønster”, som ikke er godt for dig mere, så der er plads til nye, der er bedre for dig.
Den spirituelle rådgivning lyser din vej og dit livsformål op, samt viser dig dine udviklingsmuligheder. Du har dog altid dit frie valg til at tage de første skridt på din vej, for ingen andre kan gå din vej. Du kan altid bede om hjælp, da der er masser af engle, vejledere og skytsånd, guider samt afdøde der gerne vil hjælpe. Men husk Gud er chefen og det er ham vi skal bed til. Hav tillid til det bedste sker for dig, for den åndelige verden vil dig det bedste. Erfaringsmæssigt viser det sig, at er det godt, at fortsatte med støtte og spirituel vejledning, når du er i processen.
Lene Vanting, den 27.3.2017