Hvad er spiritualitet for mig:

At leve et spirituel liv er kontakten med noget større, som er kærlighed, den hellige kraft, Guddommeligheden og Kilden

Højne vores intelligens, så vi får inspiration, trække på det guddommelige, visdom, erfaring og bruger den frie vilje

Kærlighed, taknemlighed, healing, omsorg, relation til det Guddommelige og højre intelligens

Åndelig energi er at man er forbunden til den kærlige og Guddommelige urkraft

Åndelig udvikling og mening med livet

At vi bruger vores sanser og energien der er til rådighed og ikke kun mentalt (tanker)

At vi er en sjæl med en krop

Finde vores livsformål og være på et udviklingsarbejde

Vær bevist om at det du sender ud af energi, får du tilbage om det er godt eller ondt

Du er ikke dine tanker og følelser med du er dine handlinger

At leve et bevist liv, træffe beslutninger, selvansvar

Leve efter sin intuition og bevidsthed

Bevist om frekvenserne, mærke og føle efter

Frekvens er energi

Forbundenhed

Kontrast til tankevirksomhed

Vi er en lille brik og er forbundne med universet

Alt er muligt og ubegrænset, og at vi ikke skal det hele selv

At Universet vil os det bedste

Jo mere vi deler, jo mere får vi

Vær til stede i nuet

At finde vores urkraft igen

Synkrononicitet er de hændelser og situationer, hvor to af hinanden uafhængige elementer træffes på samme tid, tilfældig og uden sammenhæng

Kvantefysikken beskæftiger sig med atomart og subatomart niveau. Alt er energi og f.eks. ved healing overfører energi fra et element til andet

LBV202405