Etik

Regler og etik

Etiske regler – for mennesker med bevidst åndelig kontakt

Medlem af Clairvoyant Foreningen

En kompetent clairvoyant:

 Stiller kun ind på personer der selv har bedt om det
 Giver kun råd der er konstruktive og stiller klienten bedre
 Viser respekt og indlevelsesevne over for sin klient
 Har tavshedspligt
 Har stor ansvarlighed, god etisk forståelse og høj moral
 Har en god skelneevne
 Udøver kun clairvoyance i forsvarlig fysisk og psykisk tilstand
 Adskiller clairvoyant rådgivning fra anden almen rådgivning
 Tilbyder clairvoyancen optaget på elektronisk medie eller i skriftlig form

 Opfylder samtlige nærværende regler under alt clairvoyant arbejde