Psykiske evner

Sådan arbejder jeg med mine psykiske evner:

Jeg arbejder i forEnelse med mine evner og bruger ofte healingen til at åbne klienterne til at modtage en clairvoyance. En kontakt med en afdød ven eller et familiemedlem er en healing i sig selv og lindring af sorg og svar på spørgsmål.

Ved en clairvoyance går jeg ind og forbinder mig med den åndelige verden og blender min aura med klientens. Derved får jeg beskeder og kan derudfra rådgive klienten. De beskeder er klientens tanker, følelser, oplevelser og konkrete forhold som arbejde, bolig og familieforhold. Informationerne er både om fortid, nutid og fremtid.

Ved en healing går jeg enten i trance og lader den åndelige verden, vha. guider, skytsengle eller vejledere, arbejde igennem mig. Ved håndspålæggelse sker der en transformation af energier igennem mig til det pågældende sted, som så kommer i balance.

Jeg kan se ind i chakraerne, får billeder og farver, og dermed kan jeg finde frem til problemet.

Jeg mærker energier i huse, steder i naturen og i ting. Når det er dårlige energier renser jeg dem med kærlig energi, og hvis der er afdøde til stede sender jeg dem op i lyset. Ofte bruger jeg healingen til at rense huse for dårlig energi. Her bruger jeg også røgelse, healingsmusik eller lovprissange.

Ved kontakt til de afdøde forbinder jeg ligeledes med den åndelige verden, og de eller den som nemmest kan komme igennem og har mest energi, kommer igennem til klienten. Man kan altså ikke bestille en afdød kontakt til eksempelvis sin mor, hvis hun ikke vil eller kan. Der arbejder jeg med relation til den afdøde, personligheden, et bevis på at det er den afdøde, dødsårsagen og får en besked som jeg som clairvoyant pakker ud til klienten. Dette er meget følelsesmæssigt og kræver meget energi og god kommunikation med den åndelige verden.

Ved en Sitting er jeg meddeleren og informationerne kan vælges at bruges, for klienten har altid sin frie vilje. Så det er op til klienten selv at gøre noget ved det. Jeg kan ikke ændre klientens liv, det kan kun klienten selv. Det er dennes liv og eget ansvar!

Jeg er formidleren fra den åndelige verden. Når jeg først går i gang med at arbejde clairvoyant eller med healingen, sætter jeg mig selv til side og lader den åndelige verden arbejde igennem mig.